Mẫu hợp đồng chuyển nhượng căn hộ và những điều cần lưu ý

Căn hộ chung cư là sản phẩm có giá trị cao nên làm hợp đồng chuyển nhượng căn hộ có những thủ tục pháp lý cũng khá phức tạp. Để đảm bảo chắc chắn vấn đề pháp lý trong quá trình làm hợp đồng này, khách hàng cần tìm hiểu quy trình chuyển nhượng, những thủ tục cần có để tránh xảy ra việc sai phạm.

1. Vì sao cần phải làm hợp đồng chuyển nhượng căn hộ?

Căn hộ là một loại bất động sản có giá trị không hề nhỏ, vì vậy không ai mua bán hay chuyển nhượng nó mà không có một văn bản rõ ràng cụ thể để tránh những tranh cãi cho đôi bên. Trong một giao dịch chuyển nhượng cho dù có một sai sót nhỏ cũng có thể gây thiệt hại cho một bên hoặc cả hai bên giao dịch. Không bất kì một ai khi mua bán chuyển nhượng bất động sản (cụ thể là căn hộ) lại không quan tâm đến loại hợp đồng này.

Hợp đồng chuyển nhượng là một văn bản pháp lý giúp hợp pháp hóa quyền sử dụng tài sản bất động sản (căn hộ) của các bên liên quan (bên được trao quyền sử dụng). Đó là tất cả lý do vì sao cần có hợp đồng chuyển nhượng.

2. Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ được sử dụng khi nào?

Hợp đồng chuyển nhượng được lập ra khi bên chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng bất động sản đến bên bên nhận chuyển nhượng và ngược lại. Hợp đồng tạo ra nhằm thống nhất lợi ích của đôi bên, tránh gây những tranh chấp không cần thiết, được công nhận ngay khi vừa đăng ký và có sự tham gia ký kết, chứng thực hoặc công chứng. Đây là một hoạt động pháp lý có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm chuyển nhượng tài sản bất động sản của cá nhân này cho cá nhân khác hay tổ chức này cho tổ chức khác.

Minh họa hợp đồng chuyển nhượng
Minh họa hợp đồng chuyển nhượng (Nguồn: mashvisor.com)

3. Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ cần xác định những yếu tố nào?

Yếu tố cần xác định để đảm bảo nội dung trên hợp đồng chuyển nhượng gồm: 

- Họ và tên người chuyển nhượng, người được chuyển nhượng, gọi tắt là hai bên.

- Địa chỉ thường trú của hai bên

- Quyền và nghĩa vụ của các bên đối với căn hộ, chung cư đó, quyền của bên thứ ba có liên quan.

- Loại căn hộ, hạng căn hộ, diện tích, số lượng và hiện trạng sử dụng căn hộ đó.

- Cam kết về thời hạn sử dụng căn hộ của bên được chuyển nhượng và thời gian sử dụng căn còn lại của bên chuyển nhượng.

- Mức giá căn hộ khi làm hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư phải có sự thống nhất và thoả thuận giữa hai bên.

- Phương thức, cách thức tiếp nhận hồ sơ hợp đồng và thời gian thanh toán của bên nhận chuyển nhượng.

- Quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba trong việc sử dụng căn hộ được chuyển nhượng.

- Các thông tin chi tiết khác liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng căn hộ.

4. Điều kiện để làm hợp đồng chuyển nhượng căn hộ

- Các bên được phép tham gia trong mối quan hệ chuyển nhượng hợp đồng căn hộ: 

+ Tổ chức hoặc cá nhân mua căn hộ của chủ đầu tư dự án với tổ chức, cá nhân khác.

+ Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán/thuê căn hộ với tổ chức, cá nhân khác.

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã được giao nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Chuyển nhượng hợp đồng phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn hộ. Trong trường hợp hợp đồng chuyển nhượng với chủ đầu tư có nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn hộ trong hợp đồng đó. Nếu bên chuyển nhượng không có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ mà chỉ một hoặc một số căn hộ trong tổng số những căn hộ đã mua thì bên chuyển nhượng phải lập lại hợp đồng chuyển nhượng hoặc phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư cho những căn hộ chuyển nhượng trước khi đăng ký thủ tục chuyển nhượng hợp đồng.

5. Các hồ sơ cần chuẩn bị khi làm hợp đồng chuyển nhượng căn hộ

Để có một hợp đồng chuyển nhượng chi tiết cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ được đề cập dưới đây:

5.1. Văn bản chuyển nhượng

- Các nội dung chính bắt buộc phải có trong văn bản chuyển nhượng mua bán nhà ở:

+ Thông tin đầy đủ rõ ràng về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, ghi thông tin về cá nhân nếu là cá nhân; ghi tên tổ chức và người đại diện theo pháp luật nếu là tổ chức;

+ Số HĐ, ngày, tháng năm của hợp đồng chuyển nhượng căn hộ với chủ đầu tư; c) Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán; d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

+ Giải quyết tranh chấp;

+ Các thỏa thuận khác.

- Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 24 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn Luật Nhà ở

- Các bên liên quan có thể thỏa thuận với nhau để chỉnh sửa hay bổ sung các Điều Khoản trong mẫu hợp đồng chuyển nhượng cho phù hợp, nhưng yêu cầu phải có đầy đủ các nội dung kể trên và không được trái với quy định của Pháp luật hiện hành về dân sự và nhà ở.

5.2. Hồ sơ đề nghị xác nhận từ CĐT

Hồ sơ đề nghị xác nhận từ chủ đầu tư phải có các giấy tờ sau:

- 05 bản chính hợp đồng chuyển nhượng căn hộ

- Bản chính hợp đồng mua bán/thuê căn hộ đã ký kết với chủ đầu tư dự án; từ lần thứ hai trở đi khi chuyển nhượng thì phải kèm theo bản chính hợp đồng chuyển của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp đã nhận bàn giao căn hộ thì yêu cầu phải có thêm bản sao có chứng thực biên bản bàn giao căn hộ;

- Biên lai nộp thuế hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế chuyển nhượng căn hộ theo quy định pháp luật về thuế;

- Nếu là cá nhân cần phải có chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công, hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương nếu là cá nhân; nếu là tổ chức thì phải có thêm quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó.

5.3. Hồ sơ công chứng khác

- 07 bản chính hợp đồng chuyển nhượng

- Bản chính hợp đồng mua bán/thuê căn hộ đã ký kết với chủ đầu tư dự án; từ lần thứ hai trở đi khi chuyển nhượng thì phải kèm theo bản chính hợp đồng cọc chuyển nhượng căn hộ chuyển của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp đã nhận bàn giao căn hộ thì yêu cầu phải có thêm bản sao có chứng thực biên bản bàn giao căn hộ;

- Nếu là cá nhân cần phải có chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công, hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương nếu là cá nhân; nếu là tổ chức thì phải có thêm quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó.

- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan chứng thực có trách nhiệm công chứng, chứng thực vào hợp đồng chuyển nhượng theo thời hạn quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

6. Trình tự phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng căn hộ

- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải thống nhất lập hợp đồng chuyển nhượng. Nếu bên chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp hay hợp tác xã có giấy phép hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật thì hợp đồng chuyển nhượng phải được công chứng hoặc chứng thực.

- Bên nhận chuyển nhượng là bên có nghĩa vụ đóng các loại  thuế, phí, lệ phí cho hợp đồng chuyển nhượng.

- Bên nhận chuyển nhượng cần nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng. Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng.

7. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng căn hộ mới nhất

Dưới đây là mẫu hợp đồng chuyển nhượng chi tiết bạn có thể tham khảo. Ngoài ra bạn có thể tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng tại đây.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng căn hộ 1

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng căn hộ 2

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng căn hộ (Nguồn: hethongnhadat.vn)

Khi soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng yêu cầu phải đầy đủ, rõ ràng, minh bạch. Đọc kĩ tất cả các khoản mục về quyền và nghĩa vụ của các bên. Mặc dù hiện nay pháp luật Việt Nam đã quy định rõ về loại hợp đồng này, bắt buộc phải lập thành văn bản có công chứng tại văn phòng công chức hay chứng thực của các bên liên qua và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký trên hợp đồng. Tuy vậy, trên thực tế không phải ai cũng nắm rõ về quy định này và việc hợp đồng chuyển nhượng bằng “giấy tay” vẫn còn diễn ra nhiều hiện nay. 

8. Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng căn hộ

Về người làm hợp đồng chuyển nhượng, cần phải ghi đầy đủ thông tin, rõ ràng cụ thể để xác minh danh tính của người đó, đề phòng trường hợp cố tình hay vô tình ghi sai nội dung hợp đồng.

Chữ ký và ngày kê khai phải đầy đủ, rõ ràng để có thể xác minh và xác định hiệu lực của hợp mua bán và chuyển nhượng căn hộ chung cư.

Cần phải xác định chủ thể tham gia trong hợp đồng mua bán, chuyển nhượng này, có phải là chủ sở hữu của mảnh đất/căn hộ hay người có quyền đối với mảnh đất/căn hộ đó hay không. Để tránh trường hợp sai thẩm quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền mua căn hộ sẽ bị hủy bỏ.

 

Lập hợp đồng là một thủ tục không hề đơn giản, yêu cầu người lập phải có những hiểu biết về Luật để tránh những sai sót và tranh chấp không đáng có giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. 

Bài viết trên đã cung cấp những thông tin đầy đủ về hợp đồng chuyển nhượng như điều kiện chuyển nhượng, mẫu hợp đồng chi tiết, những lưu ý, hồ sơ cần chuẩn bị, những yếu tố khi lập một hợp đồng chuyển nhượng căn hộ. Hi vọng bài viết sẽ mang lại những thông hữu ích cho Quý khách hàng. Ngoài ra, Quý khách hàng có thể tham khảo tại website hethongnhadat.vn để có thể hiểu rõ hơn về loại hợp đồng này và những giấy tờ khác liên quan đến việc mua bán bất động sản.